Gedeeld Gezondheids Dossier

Wat is de geïnformeerde toestemming?

Alle gegevens die de verschillende zorgverleners van je hebben, kunnen worden gedeeld wanneer je hiervoor je toestemming geeft.  Met de geïnformeerde toestemming geef je als patiënt het akkoord om je gezondheidsgegevens elektronisch en beveiligd te delen tussen de personen die je behandelen.  Deze toestemming geldt in het hele land.

Deze gezondheidsgegevens zijn bijvoorbeeld: röntgenfoto’s, bloedonderzoekuitslagen, vaccinatieschema’s, geneesmiddelen die je werden voorgeschreven en afgeleverd, …
Al deze gegevens samen vormen het ‘gedeeld gezondheidsdossier’.

Door je toestemming te geven, kunnen de zorgverleners informatie van elkaar raadplegen. Ze kunnen je beter behandelen als ze samenwerken en je medische voorgeschiedenis kennen.

Wie heeft toegang tot je gegevens?

Het gaat bijvoorbeeld om een huisarts of specialist, een apotheker, een tandarts, een kinesitherapeut of een vroedvrouw.  De toegang tot de gegevens is beveiligd en in functie van hun specifiek beroep.  Zo hebben wij als apotheker bijvoorbeeld enkel toegang tot je medicatiehistoriek.

Gedeeld Farmaceutisch Dossier

Als apotheker kunnen wij – uiteraard enkel op je verzoek- je toestemming registreren.  De registratie van je toestemming heeft in de apotheek een onmiddellijk effect: hierdoor kunnen we een Gedeeld Farmaceutisch Dossier op je naam openen.  Zo kan de informatie over je geneesmiddelen geraadpleegd worden in iedere apotheek in België.  Iedere apotheker die je een geneesmiddel aflevert (bv. op vakantie of tijdens een wachtdienst) krijgt zo een volledig overzicht van al je medicatie van de afgelopen 12 maanden en kan beter waken over je veiligheid.  Je medicatiegegevens kunnen enkel geraadpleegd worden in een apotheek waar je een geneesmiddel haalt.

Als apotheker zijn wij gebonden aan het beroepsgeheim.  De uitwisseling van informatie wordt streng beveiligd.  De vertrouwelijkheid van je gegevens is gegarandeerd.

Bronnen:
www.patientconsent.be
www.apotheek.be 

Back to top